TS, Sala Quarta, social, S de 8 de febrer de 2017

La procedència de l'acomiadament del treballador que es va apropiar de diners procedents de les fotocòpies.

Malgrat que la fase instructora i la sancionadora no va ser duta a terme per diferents òrgans, l'acomiadament és procedent.

Falta de contradicció.

El fonamental del cas és que el treballador sancionat va reconèixer els fets i fins i tot va procedir a la devolució dels diners; i també el procediment sancionador s'ha portat complint a tot moment el conveni col·lectiu aplicable, per la qual cosa no hi ha hagut cap indefensió.

Encara que pugui semblar un fet baladí, el tenir un contracte temporal en el qual cap una pròrroga o la seva transformació en indefinit, i rebutjar aquesta oferta, converteix la fi de contracte, en fi de contracte per rebuig del treballador a la pròrroga.

I aquest rebuig, ha estat, i segueix sent interpretat com una baixa voluntària o si escau, que el treballador no està en situació legal de desocupació, al no mantenir vinculació empresarial per la seva pròpia voluntat.

I, citant a manera d'exemple la Sentència del TSJ d'Andalusia que va disposar:

TS, Sala Quarta, social, S de 28 de març de 2017

 

Els treballadors de Pull & Bear que estan a jornada completa i que treballen voluntàriament els diumenges o festius no tenen dret a lliurar el dissabte següent com així ho fan els treballadors a temps parcial.

No es vulnera la igualtat de tracte, perquè cada col·lectiu és diferent i té instaurat el seu propi règim de descans, en virtut de les raons organitzatives de l'empresa.

A més no existeix un pacte que obligui a l'empresa a tal dret, ja que l'acord al qual es remet el sindicat accionant simplement recull els posicionaments de les parts negociadores, però l'empresa únicament va acceptar la voluntarietat de treballar en diumenges i festius.

VOT PARTICULAR.

TS, Sala Quarta, social, S de 22 de febrer de 2017

 

Dret a la percepció de la pensió als fills d'un malalt crònic d'alcoholisme que en el moment de la defunció no estava donat d'alta en la SS ni tampoc inscrit com a demandant d'ocupació.

Malgrat que no s'aconsegueixen els 15 anys de cotització, la seva situació ha d'assimilar-se a l'alta sobre la base d'una interpretació humanitzadora.

Deixar el món laboral no és voluntari.

TS, Sala Quarta, social, S de 2 de març de 2017

 

Malgrat estar inscrita en el Registre municipal de parelles de fet, no hi ha concessió perquè el sol·licitant no podia haver contret matrimoni amb la seva parella de fet ja morta, ja que malgrat estar separada, encara no estava divorciada del seu primer espòs.

TS, Sala Quarta, social, S de 21 de març de 2017

Cònjuges separats sense pensió compensatòria.

No genera dret a percebre la pensió de viduïtat tot i l'existència d'una pensió d'aliments a favor dels fills, ja que l'existència d'aquesta no pot servir per entendre que l'exesposa era beneficiària de drets econòmics enfront del mort.

Reitera doctrina.

TS, Sala Quarta, social, S de 6 d'abril de 2017

Activitat real preponderant de l'empresa per determinar el Conveni aplicable a l'efecte de calcular la indemnització per acomiadament.

L'activitat a la qual es dedica l'empresa consisteix "en la promoció i venda de línies de telefonia mòbil, fixa i ADSL, amb els corresponents telèfons i accessoris, de les empreses clients en estands de grans magatzems.

Per tant, l'activitat de la demandada s'enquadra en l'àmbit funcional del Conveni Col·lectiu del comerç del metall de la província de Barcelona i no en el de conveni col·lectiu per a empreses de promoció, degustació, marxandatge i distribució de mostres.

TS, Sala Quarta, social, S de 8 de març de 2017

Denegació inicial per no estar en situació assimilada a l'alta.

Reconeixement de la pensió per flexibilització del requisit.

El recurrent únicament no va estar inscrit com a demandant d'ocupació un escàs període de dos mesos, en atenció a els seus greus mals de cardiopatia isquèmica acreditades per un informe mèdic que va ser emès amb anterioritat.

Dijous a la nit la música, el teatre i l’art van inundar  la Fàbrica de Creació Fabra i Coats.  L’Altre Festival es va inaugurar amb vàries actuacions de luxe, entre ells el virtuós pianista britànic James Rhodes. El públic va desplegar tots els sentits i es va deixar endur per la seva música.

 

Rhodes s'ha convertit en un dels pianistes més populars de l'actualitat gràcies a la seva capacitat autodidacta per reinterpretar i renovar la música clàssica, i també per l'èxit de vendes de la seva autobiografia “Instrumental, memòries de música, medicina i bogeria”, on narra l'horror de la seva vida i com la música l’ha rescatat.

 

La vida de James Rhodes gira entorn del seu treball com a instrumentista, però per entendre’l primer cal comprendre les circumstàncies de la seva història.

TS, Sala Quarta, social, S de 28 de febrer de 2017

No es vulnera per la utilització d'expressions com a "terrorisme patronal" en pancartes i material de difusió.

Malgrat ser una expressió dura i injustificada, avui dia està molt estesa en l'àmbit sindical i polític i la ciutadania no la identifica amb el concepte de terrorisme.

L'empresa no ha tingut cap repercussió econòmica ni tampoc ha afectat la seva clientela.

El sindicat ha exercit la seva crítica en un context de confrontació laboral perllongada.