Les pagues extres

Les pagues extres

Ens trobem en immersos en ple mes de desembre, moment en el qual molts treballadors cobren una paga extra o, com es coneix popularment, paga doble.

La llei estableix que els treballadors tenen dret a rebre dues pagues extra a l’any, una per Nadal i l’altra en el mes que es fixi per Conveni Col·lectiu o per pacte amb l’empresa. Normalment, la segona paga extra es cobra a l’estiu, de manera que cada sis mesos es cobra una.

Tot i que el mínim que estableix la llei són dues pagues extraordinàries els Convenis Col·lectius poden establir-ne més.

En quant a la quantia d’aquestes serà la pactada per Conveni Col·lectiu o per pacte amb l’empresari, però mai podrà ser inferior al salari base o al salari mínim interprofessional.

Finalment, la llei permet que les pagues extres siguin prorratejades en dotze mesos, de manera que el treballador cobra una part d’aquesta cada mes.

Per qualsevol dubte que tinguis pots posar-te en contacte amb nosaltres al 668-65-65-65 o a arquimedislegal@gmail.com i tindràs una ràpida resposta.