Les hores extraordinàries

Les hores extraordinàries

És habitual que els treballadors realitzin hores extraordinàries de manera regular és per això que en l’article d’avui expliquem els punts a tenir en compte en referència a aquestes hores.

El primer punt a tenir en compte és que la realització d’hores extraordinàries és voluntària, és a dir, no ens pot obligar l’empresa, excepte que s’hagin de realitzar per causes de força major.

El límit d’hores extraordinàries anuals és de 80 hores, en les quals no computaran les realitzades per causes de força major. Pels treballadors que per la modalitat o duració del seu contracte realitzin una jornada en còmput anual inferior a la jornada general en l’empresa, el número màxim anual es reduirà en la mateixa proporció que existeixin entre tals jornades.

Les hores extraordinàries, per mitjà del conveni col·lectiu o del contracte, s’optarà entre abonar-les (mai amb un valor inferior a la hora ordinària) o compensar-les amb descans retribuït. En absència de pacte s’entendrà que s’han de compensar amb descans dins dels quatre mesos següents a la seva realització.

Com sempre els convenis col·lectius poden especificar altres condicions a tenir en compte en referència a les hores extraordinàries.

Per a qualsevol dubte no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres al 668-65-65-65 o a arquimedislegal@gmail.com i tindràs una ràpida resposta.