Es pot perdre el permís de conduir quan un treballador ja no el necessita per la seva activitat?

Es pot perdre el permís de conduir quan un treballador ja no el necessita per la seva activitat?

Es pot suspendre el contracte d’acomiadament per ineptitud sobrevinguda?

 

Quan la sanció administrativa de l'empleat és la pèrdua del permís de conduir i no la seva retirada temporal, no és possible la suspensió contractual, sinó tan sol l'acomiadament per ineptitud sobrevinguda.No hi ha data concreta ni automàtica per a la recuperació del permís, i el treballador haurà de realitzar un nou examen i els cursos de formació pertinents. D'aquesta forma, la suspensió acordada unilateralment suposa un acomiadament improcedent. TS, Sala Quarta, social, S de 30 de Març de 2017

Font consultada. BD CONSULTOR JURÍDIC WOLTERS KLUWER.