El contracte fix discontinu

El contracte fix discontinu

La present normativa amplia el supòsits previstos, donant un major ventall de possibilitats, essent per aquest motiu que molts treballadors amb contracte temporal han passat a estar comptabilitzats com a indefinits.

El contracte fix discontinu és un tipus de contracte indefinit, en el qual hi ha períodes en que el treballador no presta serveis. Està pensat per a treballs que en el qual l’empresa no necessita el treballador durant tot l’any, sinó en períodes intermitents.

Així mateix, s’ha de formalitzar per escrit i haurà de reflectir els elements essencials de la relació laboral, com la duració del període d’activitat, la jornada i la distribució horària, si bé podran tenir caràcter estimat.

Actualment trobem cinc modalitats de contracte fix discontinu:

-          L’estacional o activitats de temporada. Per exemple, monitor d’esquí, recol·lector de fruita o personal d’hotel.

-          Prestació intermitent, amb períodes d’execució certs, determinats o indeterminats. Pensat per activitats empresarials intermitents que es repeteixen periòdicament, amb data certa o incerta. Per exemple, campanyes de matriculació anual en universitats privades o campanyes de logística.

-          Execució de contractes mercantils o administratives que essent previsibles formin part de l’activitat ordinària de l’empresa. D’aquesta manera es facilita el traspàs de contracte temporals per obra o servei a fix discontinu.

-          Finalment, la reforma habilita a les empreses de treball temporal per a que puguin celebrar contractes fix discontinu amb la seva plantilla per cobrir contractes de posada a disposició, sempre vinculats a necessitats temporals i habilita al personal laboral del sector públic, de manera que es podran celebrar contractes fix discontinu.

En conclusió, podríem destacar dos aspectes importants després de la reforma laboral del passat any. El primer, és que ara les empreses disposen d’una major possibilitat per a formalitzar contractes discontinus donat un major ventall de supòsits i el segon aspecte és que, com ja passava anteriorment, la negociació col·lectiva té un pes molt important en el desenvolupament del contracte fix discontinu.

Per a qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb nosaltres al 668-65-65-65 o a hola@arquimedis.com i tindràs una ràpida resposta.